ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MENTORLINKS.NET

GIỚI THIỆU

Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Website Hệ thống Quản Lý Học tập Mentorlinks.net (gọi tắt là Mentorlinks.net hay MentorLinks), Người Dùng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, và đồng thuận với các Điều khoản sử dụng này. Nếu Người Dùng không đồng ý với Điều Khoản nào đó cũng có nghĩa là Người Dùng chưa phù hợp để sử dụng bất kỳ phần nào của Mentorlinks.net. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý giữa Người Dùng và Mentorlinks.net. Do đó, một khi Người Dùng quyết định sử dụng Mentorlinks.net đồng nghĩa giữa Người Dùng và Mentorlinks.net đã chính thức giao kết các điều khoản cụ thể của việc cung cấp và sử dụng công cụ hỗ trợ đào tạo với những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

- Website Mentorlinks.net/ Mentorlinks.net/ Mentorlinks là website cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý học tập và quản lý quy trình đào tạo.

- Người Dạy là cá nhân có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Mentorlinks bao gồm: tạo lập, quản lý hoạt động & nội dung lớp học, đăng tin giới thiệu, khuyến mãi về các khoá học, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Người Dạy cần cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký tài khoản để tham gia Mentorlinks.

- Người Học là cá nhân có nhu cầu học hỏi kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế và tìm hiểu về các khoá học được cung ứng tại Mentorlinks. Người Học cần cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký tài khoản để tham gia Mentorlinks.

- Người Dùng từ chung cho Người Dạy hay Người Học sử dụng dịch vụ cung cấp bởi MentorLinks.

- Khóa học là các khóa học đào tạo kỹ năng hay kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tế do Người Dạy tạo lập và quản lý.

- Online (trực tuyến) là buổi học dùng các công cụ tương tác trực tuyến như Zoom, Google Meet, MS Team, Skype, hay các công cụ có chức năng tương tự.

- Offline (trực tiếp) là buổi học trực tiếp khi Người Dạy và Người Học gặp nhau ở một địa điểm mà Người Dạy định trước.

- Học phí là khoản phí mà Người Dạy được quyền yêu cầu Người Học để tham gia Khóa Học.

- Thông Tin Cá Nhân thông tin về Người Dạy/Người Học mang tính nhận dạng và quảng bá năng lực chuyên môn của cá nhân đó, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, học vị, nghề nghiệp, kiến thức và kinh nghiệm làm việc, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn tại Mentorlinks.net. Tất cả các thông tin mà Người Dạy/Người Học cung cấp cho Mentorlinks.net bao gồm thông tin cá nhân, nội dung từ các Khóa học sẽ được Mentorlinks lưu trữ và bảo mật.

- Thiết Bị Di Động có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác.

- Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng của Người Dùng Mentorlinks.net” được giao kết giữa Mentorlinks và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Mentorlinks.

Tổ chức và cá nhân tham gia Mentorlinks tự do thỏa thuận mua bán sản phẩm dịch vụ trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Khóa học qua Mentorlinks phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia, sử dụng Mentorlinks phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động của Mentorlinks.

II. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Hệ thống Quản Lý Học tập Mentorlinks đang được cung cấp sử dụng MIỄN PHÍ trong giai đoạn thử nghiệm đến ngày 01 tháng 06 năm 2023 nên Mentorlinks KHÔNG tham gia vào quá trình thanh toán Học Phí giữa Người Dạy và Người Học. Mọi thỏa thuận về cách thức thanh toán học phí và điều kiện hoàn phí do Người Dạy và Người Học tự chủ.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

1. Quyền của người dùng

- Được đảm bảo về chất lượng dịch vụ của Mentorlinks; được khởi tạo và/hoặc sử dụng dịch vụ cung ứng theo giao dịch giữa Người Học và Người Dạy khi sử dụng Mentorlinks.

- Được quyền phản hồi lỗi hệ thống (nếu có), hoặc góp ý nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ của MentorLinks;

- Được quyền khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện Người Dùng khác có những hành vi vi phạm giao dịch hoặc vi phạm pháp luật.

- Người Dùng được lựa chọn hủy Khóa Học trước khi Khóa Học đó bắt đầu. Nếu Khóa Học có phí thì việc hoàn phí cho Người Học sẽ căn cứ trên những thỏa thuận từ trước giữa Người Dạy và Người Học.

2. Nghĩa vụ của Người Dùng

- Người Dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, bản quyền và sở hữu trí tuệ cho những thông tin đã cung cấp tại MentorLinks. Trường hợp có tranh chấp về nội dung, quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ Bên thứ ba nào khác thì Người Dùng có trách nhiệm chủ động giải quyết các tranh chấp trên bằng chi phí của mình. Mentorlinks không chịu trách nhiệm về nội dung do Người Dùng cung cấp.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng dịch vụ từ Mentorlinks và Người Dùng khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam như: lừa đảo, gian lận, đe dọa, xúc phạm hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Người Dùng khác hoặc bên thứ ba…, và các hành vi vi phạm pháp luật khác

- Không tiết lộ thông tin liên quan đến Mentorlinks và Người Dùng khác cho tổ chức, cá nhân khác bằng bất kỳ hình thức nào, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

- Nên cư xử lịch sự, văn minh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội. Thiết lập mối quan hệ với các Người Dùng khác một cách thân thiện, tôn trọng,

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin cá nhân và các thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch giữa Người Học và Người Dạy.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MENTORLINKS

1. Quyền của Mentorlinks

- Chấp nhận hoặc từ chối cung cấp dịch vụ của Mentorlinks vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn như từ chối khởi tạo Khóa Học hoặc thực hiện yêu cầu của Người Dùng nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm của Người Dùng.

- Mentorlinks được phép sử dụng các thông tin hình ảnh, quảng cáo, bình luận, hồ sơ kinh nghiệm của Người Dùng trong quá trình khai thác MentorLinks để truyền thông, phân tích đánh giá,... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của MentorLinks.

- Trong trường hợp Người Dùng vi phạm những cam kết tại Điều III của Thỏa Thuận này, Mentorlinks có quyền chấm dứt Thoả Thuận này mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ tố cáo, đề nghị can thiệp điều tra gửi cơ quan công an… tuỳ theo mức độ cho đến khi những sai phạm đó được khắc phục và chấm dứt.

- Sau khi Người Dùng yêu cầu ngừng hợp tác với Mentorlinks hoặc chấm dứt Thoả Thuận này, thì Mentorlinks sẽ gỡ bỏ nội dung các khóa học bao gồm các học liệu, kho dữ liệu, và các thông tin liên quan.

- Trong mọi trường hợp Mentorlinks nhận thấy Người Dùng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, quy định về Người Dùng, hoặc Người Dùng có hành vi gian lận trong quá trình cung ứng dịch vụ trên Mentorlinks, gây thiệt hại hoặc rủi ro cho Mentorlinks, Người Học, bên thứ 3, Mentorlinks có quyền đơn phương chấm dứt Thoả Thuận này, không hoàn trả các khoản phí tổn (nếu có), yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Mentorlinks (nếu có).

2. Nghĩa vụ của Mentorlinks

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin cho Người Dùng.

- Xây dựng và công khai chính sách, quy chế hoạt động, bảo mật thông tin của Mentorlinks theo quy định của pháp luật.

- Không sử dụng các thông tin liên quan đến Người Dùng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Mentorlinks cam kết bảo mật các thông tin Người Dùng trên dữ liệu hệ thống của Mentorlinks, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ Bên thứ ba nào. Trừ các trường hợp:

+ Có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ Người Dùng hoặc Người Dùng đồng ý với điều khoản sử dụng sản phẩm của Bên thứ ba có liên kết với Mentorlinks.

+ Có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật.

+ Các thông tin trên đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi Người Dùng hoặc Bên thứ ba.

+ Người Dùng tự tiết lộ cho Bên thứ ba.

- Mentorlinks có trách nhiệm bảo mật hệ thống để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân của Người Dùng (Ngoại trừ những yêu cầu truy cập của cơ quan pháp luật và được sự đồng ý bằng văn bản của Người Dùng).

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các quy định về Cty kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

V. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

- Trường hợp phát sinh các khiếu nại, câu hỏi giải đáp hoặc các vấn đề liên quan theo chính sách giải quyết khiếu nại của Mentorlinks, Người Dùng cần liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng theo email feedback@mentorlinks.net để được hỗ trợ và hướng dẫn.

- Mentorlinks khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Mentorlinks đứng ra giải quyết vụ việc, quyết định của Mentorlinks là quyết định cuối cùng.

- Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Người Dùng có nghĩa vụ cung cấp tất cả các chứng từ, bằng chứng để phục vụ việc giải quyết khiếu nại và hợp tác, phối hợp theo đúng quy trình xử lý khiếu nại.

- Mọi quy trình của Mentorlinks được thực hiện trên cơ sở Mentorlinks đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên Người Dùng. Người Dùng có nghĩa vụ thực hiện phán quyết do Mentorlinks đưa ra nếu sự hòa giải thất bại. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý thực thi phán quyết của Mentorlinks, Mentorlinks có quyền gỡ bỏ tài khoản của Người Dùng từ tạm thời đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm.

- Với tranh chấp giữa Mentorlinks và Người Dùng, Mentorlinks giải quyết căn cứ trên các chính sách của Mentorlinks đã được ban hành và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Kết luận của Mentorlinks là kết luận cuối cùng của quá trình khiếu nại và có hiệu lực áp dụng với Người Dùng.

- Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Mentorlinks, Mentorlinks sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

VI. BẤT KHẢ KHÁNG

- Trường hợp bất khả kháng là các trường hợp xảy ra không lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của một Bên, như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên gây nguy hại, dịch bệnh, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự thay đổi của pháp luật, điều ước quốc tế, các hiệp định quốc tế, đình công, bãi công, hoặc biểu tình, sự tắc nghẽn mạng lưới internet trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thoả Thuận này. Các bên (MentorLinks cũng như Người Dạy) không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu các sự kiện trên xảy ra.

VII. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

- Mọi thỏa thuận liên quan đến học phí đều được thực hiện giữa Người Dạy và Người Học, và không thông qua MentorLinks.

- MentorLinks khuyến khích người dùng (Người Học và Người Dạy) không chuyển tải thông tin riêng tư nhạy cảm qua MentorLinks.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mentorlinks giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của của Thỏa thuận này. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật chi tiết tại website của Mentorlinks. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào mà Mentorlinks đưa ra, Người Dùng có quyền chấm dứt Thoả Thuận.

Mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch giữa Người Dùng trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp các Người Dùng không thoả thuận được trong một khoảng thời gian hợp lý thì đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết. Người Dùng đồng ý rằng Mentorlinks có quyền tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên và tạo điều kiện cho các bên thảo luận hòa giải các tranh chấp, khiếu nại đó trong phạm vi mà Mentorlinks thấy là hợp lý và phù hợp theo quy định pháp luật.

Những vấn đề chưa được quy định trong Thỏa Thuận này sẽ được Các Bên thống nhất áp dụng quy định của Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thỏa Thuận không xác định thời hạn và chấm dứt tùy vào điều kiện nào xảy ra trước: Người Dùng vi phạm chính sách của Mentorlinks dẫn tới bị khóa vĩnh viễn tài khoản; Người Dùng chấm dứt Thỏa Thuận; Ứng dụng Mentorlinks không còn tồn tại.