Phạm Quốc Trung

Tiến Sĩ

Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường ĐHBK, ĐHQG TP.HCM

Giới thiệu bản thân

PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là: Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Việt Đức…

Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh & Quản lý, và Quản lý Tri thức.

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức, Trí tuệ Kinh doanh...

Các chủ đề luận văn, đề tài đang thực hiện/ khóa học đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Phân tích dữ liệu định lượng, Khoa học dữ liệu…

Đối tượng đào tạo
Trình độ: THPT, Đại học, Cao học, Đi làm
Độ tuổi: Thiếu niên, Thanh niên, Trung niên, Người lớn tuổi
Lĩnh vực đào tạo

Chưa có thông tin.

Tất cả khoá học